ΘΑΛΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


Ο Θαλής είναι ένα από τα πρώτα συστήματα της EMPRISE. Το σύστημα αναπτύχθηκε το 1987 για την υποστήριξη του ελέγχου σκυροδέματος των κατασκευών στην στρατιωτική βάση Μπογιατίου. Αυτοματοποίησε την ανάλυση άνω των 300.000 δοκιμίων σκυροδέματος. Το μέγεθος του project έκανε την χειροκίνητη ανάλυση αδύνατη, οι οποία θα ήταν ιδιαίτερα επίπονη και επιρρεπής σε υπολογιστικά λάθη. Το σύστημα Θαλής εγγυήθηκε την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων και εκμηδένισε την πιθανότητα υπολογιστικού λάθους, ενώ ταυτόχρονα επιτάχυνε την ανάλυση σε πρωτοφανή για εκείνα τα χρόνια επίπεδο.

Ο Θαλής, ο οποίος αρχικά λειτουργούσε σε περιβάλλον DOS, αναβαθμίστηκε αργότερα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πλατφόρμες Windows. Το σύστημα έχει εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων προσθέτοντας περισσότερες λειτουργίες. Η τελευταία ενημέρωση του συστήματος πραγματοποιήθηκε το 2007.

Με πάνω από 20 χρόνια ανάπτυξη το σύστημα Θαλής αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση για την στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος. Ακολουθεί τους κανονισμούς τεχνολογίας σκυροδέματος του ελληνικού κράτους (ΚΤΣ ’97). Οι δυνατότητες του συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Βάση δεδομένων δοκιμίων
 • Στατιστική ανάλυση
 • Παραγωγή reports
 • Γραφική ανάλυση
 • Βάση δεδομένων αποτελεσμάτων ανάλυσης
 • Δυνατότητα MUMT (Multi User Multi Tasking)

Η δυνατότητα MUMT επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων βάσεων δεδομένων με μια κεντρική βάση δεδομένων (για παράδειγμα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας σας) μέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) υψηλής ασφαλείας.

Το σύστημα Θαλής έχουν εμπιστευτεί πολλές μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα project σε όλο τον Ελληνικό χώρο.

Παραδείγματα:

 • ΑΤΤΙΚΙ ΟΔΟΣ (κοινοπραξία)
 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΑΕΓΕΚ, ΑΚΤΩΡ, ΣΕΛΙ (κοινοπραξία)
 • ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ
 • ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
 • ΑΤΕΚ ΜΠΕΤΟΝ

Το σύστημα Θαλής είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε κάποια άλλη γλώσσα, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Επιστροφή στις » Λύσεις.