ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΔΙΩΝ


Τύπος Υπηρεσίας:

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη-συντήρηση-αναβαθμίσεις

Γενικές Πληροφορίες

Η Αττική Οδός είναι ο περιφερειακός δρόμος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και ένα από τα πλέον σημαντικά έργα. Έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής κίνησης του λεκανοπεδίου της Αττικής με αποτέλεσμα να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στη πόλη της Αθήνας. Εκατομμύρια άνθρωποι επωφελούνται κάθε μέρα από αυτό το μοναδικό και περίπλοκο έργο υποδομής.

Υπεύθυνη για την λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού είναι η Αττικές Διαδρομές που αποτελείται από τις εταιρείες:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ – ΑΚΤΩΡ
  • J&P ΑΒΑΞ – ΕΤΕΘ
  • ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
  • ΑΤΤΙ-ΚΑΤ
  • TRANSROUTE INTERNATIONAL

Η Αττική Οδός (www.aodos.gr) καλύπτει απόσταση 65χιλ και είναι αυτοκινητόδρομος ανοικτού συστήματος διοδίων. Έχει 3 λωρίδες στην κάθε κατεύθυνση, 38 σταθμούς διοδίων, 54 ηλεκτρονικές και 139 με εισπράκτορα λωρίδες διοδίων (σύνολο 193 λωρίδες διοδίων).

Περιγραφή Έργου

Η EMPRISE ανέλαβε μία σειρά από projects σχετιζόμενα με τα συστήματα διοδίων της Αττικής Οδού. Αυτά τα projects παρουσιάζονται εδώ σαν ένα έργο για λόγους σαφήνειας και συντομίας.

Η δραστηριοποίηση μας στην Αττική Οδό ήταν πολύπλευρη. Αρχικά η EMPRISE διευκόλυνε την ομαλή μετάβαση από το στάδιο κατασκευής στην φάση λειτουργίας τριών σταθμών διοδίων. Ένα προσωρινό, αλλά πλήρως λειτουργικό, σύστημα διοδίων αναπτύχθηκε και τοποθετήθηκε σε συνεργασία με τον ΑΚΤΩΡ (IITMS – Integrated Toll and Traffic Management Systems) το οποίο κάλυψε όλες τις λειτουργικές ανάγκες των σταθμών. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για δύο χρόνια έως την εγκατάσταση του τελικού συστήματος (τρίτης εταιρείας). Λόγω της αυξανόμενης χρήσης του καινούργιου τότε δρόμου δημιουργήθηκε ένα νέο προϊόν υπό την μορφή κάρτας. Η κάρτα επέτρεψε την ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων και κατ’ επέκταση την γρήγορη διέλευση των οχημάτων από τους σταθμούς. Στο σύστημα ενσωματώθηκαν λειτουργίες που επέτρεψαν την δημιουργία εμπορικής πολιτικής.

Αργότερα ανατέθηκε στην EMPRISE ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δύο επιπλέον συστημάτων. Το πρώτο αυτοματοποίησε την τιμολόγηση των ηλεκτρονικών πελατών της Αττικής Οδού επιτρέποντας έτσι την γρήγορη και αξιόπιστη έκδοση λογαριασμών. Το δεύτερο σύστημα, μία ολοκληρωμένη διάταξη client-server, ικανοποίησε τις ανάγκες καταγραφής και διαχείρισης συμβάντων από μία κεντρική θέση. Αυτή η εφαρμογή ήταν σημαντική για την γρήγορη και αποδοτική ανταπόκριση των σχετικών φορέων σε ατυχήματα.

Αναλογιζόμενοι ότι οι σταθμοί διοδίων της Αττικής Οδού εξυπηρετούν περίπου 300.000 οχήματα ημερησίως, είναι προφανές ότι σταθμοί τέτοιου μεγέθους και περιπλοκότητας παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η τεχνολογική κατάρτιση και η εμπειρία της EMPRISE δοκιμάστηκαν στο έπακρο κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και αποθήκευσης των δεδομένων των σταθμών.

Συνέπεια της σημαντικότητας αυτού του δρόμου είναι η ανάγκη της αδιάκοπτης λειτουργίας του. Για να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία των διοδίων ακόμα και σε περίπτωση καταστροφής της κεντρικής μονάδας των σταθμών, μια δευτερεύουσα μονάδα σχεδιάστηκε από την EMPRISE. Για την επιτυχία της υλοποίησης χρειάστηκε να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός και το υλισμικό των υπαρχόντων σταθμών. Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία διακοπή των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Επίσης η EMPRISE οργάνωσε και διεύθυνε το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογίας (IS&T) των σταθμών επί εικοσιτετραώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα για 5 χρόνια. Σε αυτή την περίοδο επανασχεδιάσαμε και ολοκληρώσαμε το δίκτυο WAN οπτικών ινών και εισάγαμε χρονισμό σε συνεργασία με τον ΑΚΤΩΡ και SIEMENS.

Επιστροφή στα » Έργα.

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...