ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PARKING


Πακέτο Υπηρεσιών:

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής (Turn-Key Systems)

Γενικές Πληροφορίες

Αυτό το έργο αποτελείται από τρία projects τα οποία κερδήθηκαν σε μία δημοπρασία σε συνεργασία με την J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.. Τα projects ανατέθηκαν από τις νομαρχίες Τρικάλων και Κορίνθου με τη μορφή ΣΔΙΤ. Η J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. μία από της μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας ανέλαβε την κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται οι νομαρχίες και οι χώροι στάθμευσης. Η EMPRISE ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση των συστημάτων parking.

Λόγω της τεχνογνωσίας της EMPRISE η νομαρχία Τρικάλων ζήτησε να συμπεριληφθεί στην προσφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων (i-DMS). Η αίτηση έγινε δεκτή και η προσφορά διαμορφώθηκε αντιστοίχως. Λόγω της διαφορετικής φύσης του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και για να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση το σύστημα i-DMS παρουσιάζεται χωριστά » εδώ.

Αυτό το έργο είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν τα πακέτα υπηρεσιών της EMPRISE. Τα ολοκληρωμένα συστήματα διοδίων συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες «Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής» ενώ το i-DMS ανήκει στην κατηγορία «Συστήματα κατά Παραγγελία».

Τα parking των Τρικάλων έχουν χωρητικότητα περίπου 600 αυτοκινήτων, ενώ αυτά της Κορίνθου μπορούν να εξυπηρετήσουν περίπου 100.

Περιγραφή Έργου

Για τον σχεδιασμό των συστημάτων προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν οι ανάγκες των δύο εγκαταστάσεων και λόγω των ομοιοτήτων των προδιαγραφών ήταν δυνατό να σχεδιαστεί ένα σύστημα το οποίο ικανοποιεί συνολικά όλες τις προδιαγραφές. Προσεγγίζοντας το έργο μ’ αυτό τον τρόπο επέτρεψε την ταχύτερη ανάπτυξη του συστήματος και χαμηλότερη τιμή για τους πελάτες μας. Το κόστος μειώθηκε ακόμα περισσότερο βασίζοντας το σκελετό του δικτύου στις τεχνολογίες Fast και Giga Ethernet και υλοποιώντας το με πρωτόκολλο TCP/IP. Αυτός ο σχεδιασμός μείωσε το κόστος καλωδιώσεων και εξάλειψε την ανάγκη δευτερευόντων μηχανημάτων.

Το σύστημα παρέχει δύο τρόπους πληρωμής, μέσω εισπράκτορα και αυτόματου πωλητή. Όποιος τρόπος πληρωμής κι αν χρησιμοποιηθεί ενημερώνονται αυτόματα τα ηλεκτρονικά βιβλία του parking. Κατά συνέπεια το σύστημα είναι πλήρως ελεγχόμενο. Επίσης επειδή το σύστημα είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής είναι δυνατός ο καθορισμός εμπορικής πολιτικής με μεταβλητές χρεώσεις και υπάρχει πρόβλεψη συνεργασίας με λογιστικά συστήματα.

Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται αντικλεπτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην αυτόματη αναγνώριση πινακίδων και ελέγχου εισιτηρίων. Η πινακίδα κάθε αυτοκινήτου διαβάζεται κατά την είσοδο του στο parking και αυτόματα σχετίζεται με το εισιτήριο εισόδου. Η συσχέτιση είναι πάντα ένα-προς-ένα. Εάν κατά την έξοδο το εισιτήριο δεν αντιστοιχεί στον αριθμό πινακίδας του οχήματος τότε δεν σηκώνεται η μπάρα εξόδου, αρχίζει αυτόματα η καταγραφή video και ενημερώνετε ο διαχειριστής του parking. Το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης πινακίδων χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολούθηση κίνησης οχημάτων. Επιτρέπει στις αρχές τις νομαρχίας να παρακολουθούν τις κινήσεις των οχημάτων τους και να διατηρούν αυτόματα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο κίνησης. Κάθε φορά που ένα όχημα, του οποίου η πινακίδα έχει εξουσιοδοτηθεί για παρακολούθηση, περνάει την είσοδο/έξοδο γίνεται αυτόματα καταχώρηση στο βιβλίο κίνησης. Επίσης υπολογίζεται η διάρκεια κατά την οποία το όχημα ήταν εκτός του χώρου στάθμευσης.

Περαιτέρω δυνατότητες του συστήματος:

  • Καθορισμός αδειών πρόσβασης στα αρχεία του συστήματος.
  • Εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης των δεδομένων για την διασφάλιση της ακεραιότητάς τους.
  • Παρακολούθηση συμβάντων στους χώρους στάθμευσης.
  • Έλεγχος πληρότητας του χώρου στάθμευσης, εμφάνιση σχετικών μηνυμάτων στις πινακίδες εισόδου και έλεγχος των μπαρών εισόδου.
  • Διαχείριση κρίσης (οι μπάρες εισόδου και εξόδου ανοίγουν αυτόματα και οι πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων προβάλουν κατάλληλα μηνύματα).

Επιστροφή στα » Έργα.

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...