ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ


Ο παρακάτω πίνακας περιέχει έναν αριθμό έργων μαζί με το αντικείμενο τους και το πακέτο υπηρεσιών κατά το οποίο υλοποιήθηκαν. Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω σε κάποιο έργο θα σας οδηγήσει στην αντίστοιχη σελίδα του έργου όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Οι σύνδεσμοι κάτω από τον τίτλο Τύπος Υπηρεσίας οδηγούν στη σελίδα υπηρεσιών όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι αυτά αποτελούν μόνο ένα χαρακτηριστικό υποσύνολο σε σχέση με το πλήθος των έργων της EMPRISE και η δημοσίευσή τους αποσκοπεί στο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...