ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Πακέτο Υπηρεσιών:

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής (Turn-Key Systems)

Γενικές Πληροφορίες

Η Ολυμπία Οδός είναι μία από της βασικές εθνικές οδούς της Πελοποννήσου που ενώνουν την νότια Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Περνάει από την Ελευσίνα, Κόρινθο, Πάτρα και συνεχίζει προς την Καλαμάτα έως την περιοχή Τσάκωνα. Έχει μήκος 365χιλ και ακολουθεί υψηλές προδιαγραφές. Η κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για την κατασκευή του δρόμου αποτελείτε από τις εταιρείες:

  • VINCI S.A
  • HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH
  • J&P – ΑΒΑΞ
  • ΑΚΤΩΡ
  • ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή Έργου

Η EMPRISE εκτέλεσε την ολοκλήρωση του δικτύου των κεντρικών γραφείων της κοινοπραξίας Ολυμπίας στην περιοχή Ξυλοκάστρου. Οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου, που μπορούν να υποστηρίξουν 152 θέσεις εργασίας, εξυπηρετούνται από τρείς εξειδικευμένους και σύγχρονους server (rack mounted). Κατά την διάρκεια του project εγκαταστάθηκε και συντονίστηκε όλο το υλικό και υλισμικό του κεντρικού συστήματος. Επίσης ρυθμίστηκε το επίπεδο 2 και 3 του δικτύου.

Διάφορα σενάρια πιθανών βλαβών μελετήθηκαν και αναλύθηκαν για να διασφαλιστεί η προστασία των μηχανημάτων και να εγγυηθεί η ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων. Επίσης, για την ασφάλεια των δεδομένων, δημιουργήθηκαν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του εργοταξίου του Ξυλοκάστρου και άλλων εθνικών και διεθνών θέσεων. Η ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίστηκε με την δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου αντιγραφής και αποθήκευσης δεδομένων πολλαπλών επιπέδων.

Κρίσιμος για την εμπρόθεσμη παράδοση αυτού του έργου ήταν ο συντονισμός με έναν αριθμό αρχών και ενδιαφερομένων. Η γρήγορη πρόοδος των εργασιών ήταν δυνατή χάριν του λεπτομερούς και υψηλής ποιότητας σχεδιασμού του έργου και της αυστηρής τήρησης των προθεσμιών. Μία από τις επιτυχίες αυτού του project είναι ότι το εργοτάξιο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία προτού ολοκληρωθεί η παραγγελία καίριων μηχανημάτων από τρίτες εταιρείες. Αυτό επέτρεψε την έναρξη των εργασιών του εργοταξίου τρείς εβδομάδες πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο. Στη συνέχεια απαραίτητες συντηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια διαδοχικών Σαββατοκύριακων για να μην υπάρξει διακοπή στις εργασίες του εργοταξίου.

Επιστροφή στα » Έργα.

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...