ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΕΥΡΥΝΌΜΕΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ...


Η EMPRISE διατηρεί και συντηρεί έναν αριθμό προϊόντων πληροφορικής τα οποία μπορούν να μετατραπούν ή να εξελιχθούν για να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη. Εάν κάποιο από αυτά τα συστήματα απευθύνεται στον τομέα που σας ενδιαφέρει τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο υπηρεσιών για να το προσαρμόσετε.

Η διεύρυνση των δυνατοτήτων υπαρχόντων συστημάτων έχει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα τόσο για τον πελάτη όσο και για την EMPRISE. Από την πλευρά του πελάτη αυτή η προσέγγιση εγγυάται την ομαλή λειτουργία του συστήματος δεδομένης της εκτενώς δοκιμασμένης και διαχρονικά καταξιωμένης πλατφόρμας πάνω στην οποία στηρίζεται.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτά τα συστήματα έχουν σχετικά μικρό χρόνο υλοποίησης των προσυμφωνηθέντων αλλαγών και φυσικά το χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με την ανάπτυξη ενός καινούργιου και αποκλειστικού συστήματος. Η EMPRISE κερδίζει από αυτή την διάφανη εμπορική πολιτική προσθέτοντας αξία στα προϊόντα της υπό την μορφή επιπλέον δυνατοτήτων και λειτουργιών.

Πληροφορίες για τα υπάρχοντα συστήματα θα βρείτε στις » Λύσεις.

Για να διαβάσετε παραδείγματα projects τα οποία υλοποιήθηκαν με αυτό το πακέτο υπηρεσιών, παρακαλούμε, επισκεφτείτε τα » Έργα.

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...