ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ


Η τεχνολογική βάση της EMPRISE αποτελείται από μία εντυπωσιακή γκάμα τεχνολογιών, η οποία περιλαμβάνει γλώσσες προγραμματισμού, τεχνολογίες web, πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων, βάσεις δεδομένων, καθώς επίσης και μερικές πολύ εξειδικευμένες τεχνολογίες. Το σύνολο των τεχνολογικών μας ικανοτήτων μας επιτρέπει, όταν εφαρμοστεί συνθετικά, να παράγουμε τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και στα πιο δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα.

Γλώσσες Προγραμματισμού

 • C and C++
 • Delphi
 • Fortran
 • IBM assembler
 • Java
 • Perl
 • PL/1 and PL/SQL
 • GTK
 • QT Xwindows/Motif

Τεχνολογίες Web

 • HTML
 • PHP
 • Javascript
 • Ajax
 • XML
 • Web 2.0
 • CSS

Λειτουργικά Συστήματα

 • Windows
 • Linux (SuSE/Gentoo)

Βάσεις δεδομένων

 • Oracle
 • IBM DB2
 • Sql Server
 • MySQL
 • Postgre SQL
 • Interbase

Εξειδικευμένες Τεχνολογίες

 • COM/DCOM
 • ActiveX
 • N-tier [CORBA] [SOAP]
 • GIS Systems
 • Google Earth (Public & Enterprise Solutions)
 • Embedded Systems
 • Complex architecture systems
 • Autonomous systems (Robotics)

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...