ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (TURN-KEY SYSTEMS)


Αυτό το πακέτο υπηρεσιών φέρνει σε συνεργασία την υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία της EMPRISE με το δίκτυό της για να παρέχει στον πελάτη μία ολοκληρωμένη λύση πληροφορικής. Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει ιδιαίτερα σε μεγάλες και περίπλοκες εφαρμογές με ή χωρίς κατανεμημένα χαρακτηριστικά (internet/intranet, grid computing).

Η EMPRISE είναι υπεύθυνη για όλο το έργο και διαχειρίζεται όλο τον κύκλο ζωής του project εκ μέρους του πελάτη, από τον καθορισμό στόχων, αξιολόγηση προκαταρκτικών λύσεων, πλήρη λύση, διευθέτηση θεμάτων με αρμόδιες αρχές, επιλογή υλικών και μηχανημάτων, εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος, έως και την τελική φάση εκπαίδευσης του προσωπικού και παράδοσης του συστήματος.

Καθόλη την διάρκεια του project ο πελάτης ενθαρρύνεται να διατηρήσει στενή επαφή με το έργο και ενημερώνεται συχνά με αναφορές για την πρόοδο των εργασιών.

Παραδείγματα ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, όπως το ολοκληρωμένο σύστημα διοδίων του Πολύμυλου, το σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων Equinox και άλλα μπορούν να βρεθούν στα » Έργα της εταιρείας.

Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για κάποια ολοκληρωμένη λύση, παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε την » Επικοινωνία.

Επιστροφή στις » Υπηρεσίες.

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...