ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Πακέτο Υπηρεσιών:

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής (Turn-Key Systems)

Γενικές Πληροφορίες

Το έργο διακηρύχτηκε και δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου και αναλήφθηκε από την EMPRISE σε συνεργασία με την ORATON ΕΠΕ.

Περιγραφή Έργου

Το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε αποθηκεύει, αναλύει, διαχειρίζεται και παρουσιάζει περίπλοκα δεδομένα σχετιζόμενα με τις τοποθεσίες γεωτρήσεων του Αργολικού πεδίου. Συγκεκριμένα καταγράφει και εμφανίζει σε χάρτη:

  • Γεωλογικά δεδομένα
  • Υδρογεωλογικές πληροφορίες
  • Τοπογραφικά χαρακτηριστικά

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: α) Ανάλυση και σχεδιασμός β) Ανάπτυξη και επαλήθευση του συστήματος. Η μεθοδολογία σχεδιασμού του συστήματος είναι ανεξάρτητη της ποσότητας ή της ποιότητας των δεδομένων και ακολουθεί πρότυπα ορθής πρακτικής (best-practice). Στις φάσεις (α) και (β) συμπεριελήφθη η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και η εισαγωγή πληροφοριών στην βάση δεδομένων, αντιστοίχως.

Επιστροφή στα » Έργα.

EQUINOX

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ!

Σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την μουσική βιομηχανία. Διαβάστε περισσότερα...

ΘΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ...

Στατιστική ανάλυση δοκιμίων σκυροδέματος για τον κατασκευαστικό τομέα. Μάθετε περισσότερα...