ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU


ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ EQUINOX++

Equinox++ για Ο.Σ.Δ

Connectors - Bridges


Members Daemon Υποσύστημα ατέρμονης λειτουργίας για συγχρονισμό στοιχείων μελών μεταξύ Equinox++ και Soft1 ERP 1.500,00 €

Sta Exporter Υποσύστημα αυτόματης εξαγωγής αναλ. καταστάσεων μελών 2.000,00 €

DigiWLΥποσύστημα εξαγωγής εκπροσωπούμενου καταλόγου για ψηφιακές εξουσίες παγκόσμια (google format included) 3.500,00 €

Raimporter (generic) Υποσύστημα απορρόφησης δεδομένων ραδιοφωνικών σταθμών 1.800,00 €

RadRepre Υποσύστημα υπολογισμού και παραγωγής αναφοράς εκπροσώπησης Ρ/Σ 1.700,00 €

ERPCON2S Υποσύστημα συγχρονισμού δεδομένων χρήσης και τιμολόγησης συναυλιών με Soft1 ERP 1.000,00 €

EQXMail Υποσύστημα Αυτόματης αποστολής αναλυτικών εκκαθαρίσεων μέσω ηλεκτρoνικού ταχυδρομείου 2.000,00 €

Τιμές χωρίς ΦΠΑ

EQUINOX

Π.Ι. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Με πάνω από 20 χρόνια ανάπτυξη το σύστημα Equinox αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την πνευματική ιδιοκτησία. Ακολουθεί τους κανονισμούς CISAC και είναι στις τελευταίες του εκδόσεις απόλυτα εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα.

Equinox (Original Publisher) Ιδανική λύση για μικρούς εκδότες μουσικών έργων. Άδεια χρήσης από 6.000,00 €

Equinox (Sub Publisher) Ιδανική λύση για μικρούς υποεκδότες μουσικών έργων. Άδεια χρήσης από 6.000,00 €

Equinox+ (Custom Solution) Λύση για μεγαλύτερους εκδότες Κατόπιν παραγγελίας

Equinox++(Custom Solution) Λύση για οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Π.Ι. Κατόπιν παραγγελίας